O posadzkach

Podstawowe wiadomości o posadzkach żywicznych

 • epoksydowe –  najczęściej stosowane, wykonywane jako „kamienny dywan” (patrz wzory numery 1 do 4) lub jednobarwne (nr 5 i 6) wykonywane zarówno jako gładkie, lecz najczęściej w różnym stopniu antypoślizgu.
 • poliuretanowe – stosowane tam, gdzie jest wymagana większa elastyczność podłogi, w wykończeniu jednobarwnym, w różnym stopniu antypoślizgu (wzory 7, 8
  i 9).
 • kompozytowe – stosowane tam gdzie występują specyficzne warunki na przykład wilgotności lub wysokie wymagania związane ze znacznym natężeniem ruchu lub występowaniem agresywnych substancji chemicznych (wzór 10 i 11).

Właściwości podłoża przed nałożeniem posadzki żywicznej

 • powinno być wykonane z właściwą izolacją termiczną (styropian posadzkowy)
  i przeciwwodną. Nasiąkanie betonu od podłoża powoduje znaczne skrócenie trwałości posadzki.
 • wilgotność betonu w czasie nakładania posadzki nie może przekraczać 4-5%.
 • beton powinien być sezonowany przynajmniej 4 tygodnie i powinien mieć klasę C20/25 (zbliżoną do dawnej klasy B25). Powinien się charakteryzować właściwą wytrzymałością na rozciąganie (badania „pull-off). Wynik powyżej 1,5 MPa
  w pomieszczeniach przemysłowych. W pozostałych wystarczy 1 MPa.
 • kształt i spadki powinny być wykonane z betonu, wylanie ich z żywicy jest bardzo drogie.

Użytkowanie i konserwacja posadzki żywicznej

Gotowa posadzka żywiczna jest bardzo odporna na czynniki mechaniczne i chemiczne,
ale należy przestrzegać kilku zasad:

 • usuwać piasek, który rysuje i powoduje przetarcia podłóg
 • nie należy skuwać lodu, usuwanie lodu należy wykonywać tylko metodą chemiczną
 • do czyszczenia używać detergentów
 • unikać silnych wybielaczy (podchloryn sodowy), kwasów organicznych
  (np. octowego), stężonych kwasów nieorganicznych (azotowego, siarkowego). Takie substancje, przy długim kontakcie i wysokiej temperaturze, mogą spowodować uszkodzenie lub odbarwienie posadzek.

Podstawowe wiadomości o posadzkach żywicznych